motorcross banner

Bromfietscross - Wedstrijdregelement

De hieronder vermelde regels zijn van toepassing voor alle deelnemers aan de Bromfietscross 2014. Door deel te nemen aan de Bromfietscross 2014 verklaar je akkoord te gaan met het reglement.

Deelname

 • Deelname gebeurt op eigen risico.
 • Om deel te nemen aan de Bromfietscross 2014 is het zeer raadzaam om een BX startnummer te reserveren. Zie www.bxstart.nl.
 • Deelname is alleen mogelijk voor leeftijden vanaf 12 jaar, minderjarigen dienen goedkeuring te krijgen van ouder of voogd.
 • Deelname kan doormiddel van het volledig ingevulde inschrijfformulier op onze website macdeholterberg.nl.
 • Inschrijving blijft mogelijk tot een maximaal aantal teams van 60 of tot een week voor de wedstrijddag.
 • Elk team bestaat maximaal uit 2 personen, deelname is alleen mogelijk mits het in bezit zijnde van een KNMV Districtlicentie 2014.
 • Deelname is alleen mogelijk met transponder. Indien u niet in het bezit bent van een transponder, dan kunt u deze voor deze dag huren bij de vereniging.
 • Ieder met een eigen transponder is zelf verantwoordelijk voor het controleren van het transpondernummer bij inschrijving.

Inschrijfgeld

 • Het inschrijfgeld bedraagt € 22,50 per team.
 • Kosten transponder bedraagt € 7,50 (indien nodig).

Klasse indeling :

Superklasse

 • maximale cilinderinhoud :                                50cc
 • carburateurdoorlaat :                                         vrij

Standaardklasse:

 • maximale cilinderinhoud :                                 50cc
 • maximale carburateurdoorlaat :                       16mm.
 • blok en frame van gehomologeerd model.

Automatenklasse (incl. Scooters):

 • maximale cilinderinhoud :                                 75cc.
 • carburateurdoorlaat :                                          vrij
 • blok en frame van gehomologeerd model.

Per klasse zullen er drie beker beschikbaar gesteld  worden door de organisatie.

Technisch reglement:
De motor mag niet meer dan één cilinder hebben.
De cilinderinhoud wordt berekend met de formule inhoud = boring x boring x slag x 0,0007854. Boring en slag moeten in millimeters worden ingevuld.
Brommers dienen minder dan 94 decibel te produceren, een hoger geluidsniveau is niet toegestaan.

Technische toelichting:

 • Geen pocket of minibikes.
 • Kleding moet voldoende bescherming bieden.
 • Dragen van crosslaarzen.
 • Helm moet deugdelijk zijn.
 • Handschoenen verplicht.
 • Shirt met lange mouwen.
 • Aanbevolen worden: Knie- en elleboogbeschermers en een bodyprotector.
 • Standaard van de brommer verwijderen.
 • Remmen moeten voor en achter goed werken.
 • Remhendels moeten voorzien zijn van afgeronde einden (geen gebroken remhendel)
 • Uitlaat moet goed gedempt ( max. 94 db/a) geen open pijpen.
 • Nummerborden moet aan de voor en zijkanten zijn aangebracht en op hoeken rond zijn.
 • Rijnummers moeten duidelijk en goed leesbaar zijn ( ruim 10 cm hoog).
 • Er mogen geen scherpe uitstekende delen aanwezig zijn.
 • Voetsteunen moeten opklapbaar zijn of vaste steunen moeten voorzien zijn van beschermrubbers.
 • Milieumat verplicht!Gaat uw uitlaat tijdens de wedstrijd stuk en is de geluidsoverlast te groot dan word u onmiddellijk uit de wedstrijd gehaald om dit te repareren. Kunt u dit niet na behoren repareren dan word u van verdere deelname uitgesloten.

Wedstrijd  reglement:

 • Inschrijving en machinekeuring van 11:00 tot 12:00 bij de jurywagen.
 • Om 12:30 worden alle teams in de wedstrijdfuik verwacht voor een wedstrijdbriefing en start wedstrijd.
 • Voor aanvang van de wedstrijd krijgen alle rijders de mogelijkheid om een ronde te rijden als verkenning van het circuit.
 • De bromfietsen worden op volgorde van klassen geplaatst in de fuik.
 • Start van de wedstrijd zal plaats vinden volgens een “le mans” start.
 • De deelnemer zal na het startschot het circuit moeten oversteken naar zijn bromfiets welke uit staat.
 • Wedstrijdduur zal vier uur en een ronde bedragen.
 • Tanken tijdens de wedstrijd mag alleen op de aangegeven tankplaats waarbij de motor uit moet worden gezet.
 • Alleen ingeschreven deelnemers mogen zich in de wedstrijdfuik bevinden en aan de wedstrijd deelnemen.
 • De wedstrijdleiding behoudt altijd de mogelijkheid om de wedstrijdduur te verkorten in geval van calamiteiten of extreme weersomstandigheden.
 • Het team dat de meeste rondes aflegt is de winnaar.

Uitslagen:
De uitslagen worden geplaatst op het publicatie bord naast de jurywagen. Na afloop van het evenement zijn de uitslagen nog na te lezen op de site van MAC De Holterberg en Mylaps.com. Tot 15 minuten na de wedstrijd kan men als deelnemer protest indienen over de cilinderinhoud of carburateurdoorlaat van andere deelnemers en dit tegen een betaling van € 75,00 laten controleren. Blijkt het protest terecht, dan krijg je de betaalde € 75,00 terug en wordt de betreffende deelnemer alsnog uit de uitslag geschrapt.

Eindbeslissing:
In alle gevallen die zich tijdens de wedstrijd voordoen, waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de wedstrijdleiders.

Verantwoordelijkheid:
Er wordt gereden met een KNMV District Licentie 2014. Deze moet toonbaar zijn op de wedstrijddag. Onsportief gedrag en het niet opvolgen van het huishoudelijk reglement, vlagsignalen en/of de aanwijzingen van de wedstrijdleiding heeft diskwalificatie voor de Bromfietscross tot gevolg. Noch de organisator, dienstdoende officials of andere met de leiding of ordedienst belaste personen kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade, opgelopen door welke oorzaak dan ook, van rijders, eigendommen en publiek.

Milieubescherming:
Het milieu op en rondom het circuit moet worden gevrijwaard van vervuiling en hinder. Deelnemers en helpers moeten er voor zorgen:

 • dat brandstof, smeermiddelen, ontvettings-, reinigings- en oplosmiddelen, remvloeistof etc. niet in de bodem terecht komen en/of kunnen verdampen.
 • het gebruik van de milieumat is verplicht. Wanneer een circuitbeheerder aanvullende eisen stelt, moet ook daaraan worden voldaan.
 • dat geluidsinstallaties zodanig worden gebruikt dat geluidshinder wordt voorkomen.
 • dat afvalstoffen op de voorgeschreven wijze worden gedeponeerd.
 • dat de geluidsnorm uit het technisch reglement niet wordt overschreden door bijvoorbeeld een machine zonder uitlaatdemper te laten draaien.
Back to Top